kettős névadás

a települések megnevezésének gyakori módja a vegyes nemzetiségű területeken és nyelvhatár közelébe eső helyeken, amelynél a két nép ajkán élő két névnek más és más, jellegzetesen eltérő hangalakja van. Pl. Pozsony–Pressburg, Pécs–Fünfkirchen, Brassó–Kronstadt.