Kővár-vidék

történeti táj a Szamos és a Lápos közén. A Szamos erdélyi kijáratát őrző Kővár és uradalmának falvai a 17. sz. második felében szakadtak el Közép-Szolnok megyétől. Főkapitány vezetése alatt külön közigazgatási egységet alkottak Kővár-vidék néven. Bár a Rákóczi-szabadságharc után a Kővár-vidék katonai jelentősége megszűnt, közigazgatási egységként 1876-ig fennállt. Román falvak közé ékelődött magyar falvai közül Koltó, Magyarberkesz a jelentősebbek és a vidék központja, Nagysomkút. – Irod. Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma (Bp., 1972).