Kőváry László (Torda, 1819–Kolozsvár, 1907)

író, történész, az MTA l. tagja. A Kolozsvári Ref. Kollégium Jogakadémiáján tanult. 1842-től gyakorló jogász. Bekapcsolódott az erdélyi közéletbe. A Pesti Napló munkatársa, 1862–67 között a Korunk c. lapot szerkesztette. Erdély történetével, művelődésének fejlődésével, történeti néprajzával, statisztikájával foglalkozott. Műveit enciklopédikus tájékozottsággal, felvilágosult szellemben írta. – F. m. Székelyhonról (Kolozsvár, 1842); Erdélyország statisztikája (Kolozsvár, 1847); Erdély régiségei (Pest, 1852); Erdély történelme (I–VI., Pest, 1859–66); Magyar családi és közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából (Pest, 1860); Erdély története 1848–49-ben (Pest, 1861).