közösség

szociológiai és néprajzi értelemben területileg körülhatárolhatóan együttlakók olyan csoportja, akik egymással közvetlenül érintkeznek, közöttük a tevékenységek sorozatában valósul meg a társadalmi együttműködés folyamata, amely a kölcsönös függés, az együttműködés és egységesülés gyakorlatát és magatartását teremti meg körükben. Ez a meghatározás a strukturális elem mellett minősítő jelleget is hordoz, ennek megfelelően nem tekinthetők közösségnek sem a valamilyen céllal, mindenesetre legfeljebb néhány céllal létrehozott társulások, sem az olyan együttélési formák, amelyekben nem teremtődik meg a kölcsönös függés, együttműködés és egységesülés folyamata. – Irod. Nadel, S. F.: A Black Byzantium (Oxford, 1942); Murdock, G.: Social Structure (New York, 1965).