krassovánok

r. k. délszláv (bolgár) etnikai csoport. Az egykori Krassó-Szörény megye DNy-i részén (ma Románia), a Karas-folyó forrásvidékén 11 faluban élnek. Valószínűleg a 18. sz. 40-es éveiben költöztek a bolgár–szerb határvidékről mai lakóhelyükre. A krassovánok sajátos népi kultúrájának Czirbusz Géza és Cs. Sebestyén Károly munkássága nyomán jelentős magyar nyelvű irodalma van. – Irod. Czirbusz Géza: A krassószörényi krassovánok (Bp., 1913); Cs. Sebestyén Károly: A krassovánok háza (Ethn., 1941).