Kresznerics Ferenc (Ivánc, 1766–Ság, 1832)

r. k. pap, nyelvész. Az MTA kézirattára őrzi ötkötetes, betűrendes, kiadásra szánt, saját kezűleg összeírt közmondásgyűjteményét, amelynek keletkezésében Ny-mo.-i lelkészi állomáshelyeinek (Nádasd, Salomvár, Apáti, Ivánc, Zalaegerszeg, Ság) és szombathelyi bölcseleti tanítványainak is részük volt. Kresznerics Ferenc kéziratának népköltészeti adatait Mészöly Gedeon vizsgálta. – Irod. Szilasy János: K. F. élete (Tud. Gyűjt., 1832).