kulturális hanyatlás

valamely kultúra elszegényedése, a kultúrát alkotó kulturális jelenségek megszűnése anélkül, hogy újakkal helyettesítődnének. A kulturális hanyatlást előidézheti, ha a kultúrát hordozó társadalom belső ellentmondásai kibékíthetetlenné válnak, az adott társadalom képtelen új mozgásformák kialakítására, és ez nem vonja maga után a társadalmi rendszer megszüntetését; valamint ha nem egyenlő fejlettségű kultúrák találkoznak, pl. a gyarmatosítás → akkulturáció, → dezintegráció. – Irod. Mühlmann, W. E.: Methodik der Völkerkunde (Stuttgart, 1938); Bidney, D.: Theoretical Antropology (New York, 1953).