rokonsági csoport

az egyenesági rokonság viszonylatában a közvetlen felmenők sorába nem tartozók, de ezek tagjaival konszangvinikus rokonságban (→ vérrokonság) állók. Pl. ide tartoznak a nagyszülők testvérei, a szülők testvérei, az ego testvérének gyermekei és ezek leszármazottai. – Irod. Bodrogi Tibor: Társadalmak születése (Bp., 1962).