Roska Márton (Magyarköblös, 1880–Bp., 1961)

régész, egy.-i tanár, a történelemtudományok kandidátusa (1957). A kolozsvári tudományegy.-et végezte el. 1913-ban egy.-i magántanárrá képesítették. 1901-től az Erdélyi Nemzeti Múz. Érem- és Régiségtárában volt gyakornok, majd ig. Később az Erdélyi Kárpátegyesület Néprajzi Múz.-a ig.-i tisztét töltötte be 1937-ig. 1938-ban Debrecenben az egy. Régészeti Intézetének ig.-ja. 1945–50 között a szegedi tudományegy. nyilvános rendes tanára volt. Szerteágazó tudományos tevékenységet fejtett ki. Számos kisebb néprajzi cikket írt. Elsősorban őskori kutató, azonban fő kutatási területén, Erdélyben többször foglalkozott honfoglalás kori ásatással, Árpádkori temetők feltárásával és értékelésével; kimutatta, hogy már a honfoglaló magyarság megjelent és letelepedett Erdélyben. – F. m. Néprajzi feladatok Erdélyben (Kolozsvár, 1930); Erdély őskora, Erdély és a népvándorlás kora. A honfoglalás és Erdély (A történeti Erdély, szerk. Asztalos M., Bp., 1936); Erdély régészeti repertoriuma. I. Őskor (Kolozsvár, 1942). – Irod. Korek József: R. M. (Arch. Ért., 1962).