Römer Béla (Szeged, 1912–)

tanár, néprajzkutató, Vegyész-tanári, majd etnológiai képesítést szerzett a zágrábi egy.-en. 1963-ban elnyerte a magiszteri fokozatot etnológiából (Zágráb). 1974-ben bölcsészdoktori vizsgát tett néprajzból (Debrecen). 1941–70 között középiskolai tanár, 1970–73 között főiskolai tanár Zágrábban, közben a zágrábi egy. magyar lektora (1964–68). Kutatási területe a népi táplálkozás, népi gyógyítás. Terepmunkát végzett a közép-ausztráliai bennszülöttek között. Jugoszláviai folyóiratokban rendszeresen ismerteti a mo.-i néprajzi publikációkat. Tanulmányai jugoszláviai, mo.-i, svédo.-i. É-amerikai kiadványokban jelennek meg.