Rumy Károly György (Igló, 1780–Esztergom, 1847)

tanár, polihisztor. 1800 és 1803-ban Wittenbergben és Göttingában tanult. 1803-tól 1808-ig Késmárkon, Teschenben, majd Iglón tanított, 1808-tól 1812-ig Szomolnokon volt ev. lelkész, 1813-tól 1816-ig a keszthelyi Georgikon gazdászattan tanára, 1816-tól 1823-ig tanár Karlócán, majd Pozsonyban. 1824-ben katolikus lett s Esztergomban kapott jogtanári állást. John Browning (1792–1872) Poetry of Magyars (London, 1830) c. gyűjteménye részére mintegy 80 magyar népdalt gyűjtött és küldött el eredetiben és német fordításban; további népdalszövegeit fia a Kisfaludy Társaság rendelkezésére adta, erről Erdélyi János Népdalok és mondák c. műve (III., Pest, 1848) tanúskodik. Hazai és külföldi folyóiratokban számos, nagyrészt németül írt, Mo.-ot ismertető közleménye jelent meg. – Irod. Szögi Ferenc: R. K. Gy., a magyar irodalom ismertetője (Bp., 1934).

Rumy Károly

Rumy Károly