Sági János, Stegmüller (Keszthely, 1874–Bp., 1938)

néprajzi kutató. Iskolái elvégzése után hivatalnok, újságíróként Keszthelyen és környékén folytatott néprajzi kutatásokat, sokat tett Zala megye és a Balaton környék tudományos megismeréséért, különösen a keszthelyi múz.-ért. Helyismereti kutatásainak eredményeit színvonalas útikönyvek kiadásában is kamatoztatta. Malonyai Dezső díszítőművészetet összegyűjtő vállalkozásában oroszlánrészt vállalt. A dunántúli, balatonmelléki, palóc kötetek anyagát főként Sági János állította össze. – F. m. Almáditól Badacsonyig (Keszthely, é. n.); A Balaton írásban és képben (Keszthely, 1903); Néprajzi kincseink gyűjtése (Keszthely, 1905, 1909). – Irod. Vajkai Aurél: Emlékezés S. J.-ra (1874–1938) (A Veszprém Megyei Múz.-ok Közl. 5., Veszprém., 1966).