sajtóbor, sajtolás bor, sajtolt bor, sutulás

1. a színlé leeresztése után megmaradó törkölyből sajtolás útján nyert must, ill. bor neve. A sajtóbort általában gyengébb minőségűnek tartják a színlénél, ezért egyes minőségi fehér bort termő vidékeken nem szokás azzal összevegyíteni. Kisebb alkoholtartalma és fanyar íze miatt helyenként vízzel összekeverve nyári italként fogyasztják. – 2. A 17. sz.-ban Regéc vidékén szokásos járulékos földesúri adó. A dézsma (→ bordézsma) kivétele után megmaradó minden száz köböl bor után a földesúrnak járó 2–2 köböl bor neve. (→ még: ászok) – Irod. I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–1648) (Sajtó alá rendezte Makkai László, Bp., 1954).