Sándor Gábor (Kolozsvár, 1921–Kézdivásárhely, 1947)

néprajzkutató, nyelvész, tanár. Egy.-i tanulmányait Kolozsvárt végezte. Az Erdélyi Tudományos Intézet munkatársaként részt vett a Kolozsvár-hóstáti és a Borsavölgyi néprajzi és népnyelvi kutatásokban. Tevékeny gyűjtőmunkát végzett Gyergyóban és Háromszékben is. Megjelent dolgozatai mintaszerű résztanulmányok. 1944 őszén fogságba került, hazatérte után ott szerzett betegségben halt meg. – F. m. A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei (Kolozsvár, 1942); A hóstátiak szénavontatása (Kolozsvár, 1944). – Irod. Szabó T. Attila: S. G. 1921–1947 (Erdélyi Múzeum, 1947).