Sándor István (Munkács, 1907–)

irodalomtörténész, néprajzkutató, a történelemtudományok (néprajz) kandidátusa (1980). Tanulmányait a bp.-i és bécsi egy. bölcsészeti karán végezte, ahol doktorátust szerzett (1932). Gimn.-i tanár Mezőkövesden (1930–), főiskolai tanár Szegeden (1936–), a bp.-i Néprajzi Múz. osztályvezetője (1946–69), majd nyugdíjazásáig tudományos főmunkatársa. A néprajztudomány történetével, ennek bibliográfiájával, folklór kérdésekkel foglalkozik. Több tanulmányában Mezőkövesd néprajzi problémáit elemzi. Szerkesztette az Index Ethnographicus c. folyóiratot (1956–66). Tanulmányai jelentek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. A mesemondás dramaturgiája (Bp., 1964); A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–54 (Bp., 1965); Xantus János (Bp., 1970); A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–60 (Bp., 1971); A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850–1870 (Bp., 1977).