Néprajzi Közlemények

adatközlő néprajzi folyóirat. 1956-tól a Néprajzi Múz., 1963-tól a Néprajzi Múz. és az MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1969-től a Népművelési Propaganda Iroda adja ki. Évi négy számban, rotaprint formában vagy nyomtatva jelenik meg. Szerkesztői: Kardos László (1956), Némethy Endre és Takács Lajos (1957–61), Takács Lajos (1963–72), Szolnoky Lajos (1973–1976), Forrai Ibolya (1976–).

A Néprajzi Közlemények címlapja

A Néprajzi Közlemények címlapja