Sárkány Mihály (Boldva, 1944–)

néprajzkutató, az MTA Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa (1968–). Tanulmányait a bp.-i ELTE Bölcsészettudományi karán végezte (1968), ugyanott tett bölcsészdoktori vizsgát (1977). Szűkebb kutatási területe a magyar falusi társadalom átalakulásának vizsgálata a 19–20. sz.-ban, azonkívül az osztálynélküli társadalmak gazdasági és társadalmi viszonyainak témaköre. Tanulmányai jelentek meg néprajzi szakfolyóiratokban.