Sárospataki Felvidító

tizenegy kéziratos kötetből álló, a Sárospataki Ref. Egyházkerületi Nagykönyvtárban őrzött számos 18–19. sz.-i népdalt tartalmazó gyűjtemény. Nánásy Oláh Károly korábbi forrásokból írta össze Hajdú megyében 1824-től 1830-ig, de később is a szabadságharcig másoltak bele szövegeket. – Irod. Pogány Péter: Kik gyűjtötték a Sárospataki Felvidítót? (Ethn., 1958); Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 1565–1840 (Bp., 1963).