Scheiber Sándor (Bp., 1913–)

irodalomtörténész, történész, a bp.-i Orsz. Rabbiképző Intézet igazgatója (1950–). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en (1937) és az Orsz. Rabbiképző Intézetben végezte (1938). Ez utóbbinak tanára (1945–). Zsidó vallástörténettel és a mo.-i zsidóság történetével foglalkozik. Szűkebb kutatási területe a magyar folklór keleti kapcsolatainak vizsgálata. Tanulmányai és cikkei jelennek meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban. – F. m. Eléments fabuleux dans l’ „Eshkôl Hakôfer” de Juda Hadasi (Paris, 1948); Kohlbach Bertalan és a zsidó néprajz (Bp., 1948); Zsidó néprajzi adatok Kiss József műveiben (Bp., 1948); Mikszáth Kálmán és a keleti folklór (Bp., 1949); Folklór és tárgytörténet (I–II., Bp., 1974. Bővített 2. kiad.: 1977).