Schlandt Henrik, Heinrich Schlandt (Brassó, 1858–Brassó, 1935)

tanár, közmondás-kutató. Bölcsészeti és teológiai tanulmányait Münchenben, Bécsben, Berlinben, Tübingenben és Kolozsvárott végezte. 1883-ban magyar–filozófia szakos oklevelet szerzett, ettől az évtől kezdve a brassói Honterus Gimnázium magyar nyelv- és irodalomtanára volt. Műfordítói, szépírói és irodalomtörténeti munkásságot folytatott. Néprajzi szempontból értékesek magyar–német, ill. német–magyar közmondásgyűjteményei: Deutsch–magyarisches Sprichwörter-Lexikon (Brassó–Kronstadt, 1913); Magyar–német közmondások lexikona (Brassó, 1913); Szólások és fordulatok magyar–német gyűjteménye (Biró Izabellával, Bp., 1937). – Irod. Paczolay Gyula: Sch. H. brassói közmondáslexikonjának helye a magyar szóláskutatás történetében (Ethn., 1979).