Schram Ferenc (Letenye, 1923–Bp., 1975)

folklórkutató, a bp.-i Mezőgazdasági Múz. tudományos munkatársa (1963–). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1948). A bp.-i Népművészeti Intézet (1951–), a Néprajzi Múz. (1959–), majd az OSZK munkatársa (1961–). A 17–19. sz. hagyománytörténetével, r. k. vallásos néprajzzal, művelődéstörténettel, történeti néprajzzal foglalkozott. Számos cikke, tanulmánya jelent meg a szakfolyóiratokban. – F. m. Magyar népballadák (Bp., 1955); Bevezető népénekeinkhez (Bp., 1958); Bűnügyi körözések néprajzi, népnyelvi adatai 1790–1819 (Bp., 1964); Magyarországi boszorkányperek 1529–1768 (I–II., Bp., 1970); Turai népszokások (Szentendre, 1972). – Irod. Katona Imre: S. F. (Ethn., 1976).

Schram Ferenc

Schram Ferenc