Schwartner Márton (Késmárk, 1759–Pest, 1823)

statiszikus, történész, egyetemi tanár. Tanulmányait Göttingában fejezte be. 1784-ben Késmárkon, 1786-ban Sopronban gimn.-i tanár. 1788-ban a pesti egy. oklevéltan, címertan tanára, egyben az egy. könyvtárosa. Maradandó értékű forrásműve–statisztikai összefoglalója a néprajzi kutatás számára nélkülözhetetlen. E munkájában a német és az angol statisztika munkamódszereit egyesítve, elsőként adott Mo. népességéről, gazdaságáról teljességre törekvő áttekintést. – F. m. Statistik des königreichs Ungarn (Pest, 1798). – Irod. Márki Hugó: Sch. M. és a statisztika állása a XVIII. és XIX. század fordulóján (Bp., 1905); Lukcsics Pál: Sch. M. élete és tudományos jelentősége (Veszprém, 1914).

Schwartner Márton

Schwartner Márton