Schwäbische Türkei

Baranya és Tolna megyék töröktől lepusztított vagy ellenreformációs szándékkal kiürített vidéke. 1945-ig jelentős számban németek lakták. Nem zárt terület. A 18. sz.-ban keletkezett német települések láncolatát kezdettől számos helyen magyar és délszláv (horvát és szerb) közösségek szakították meg, több községe és mezővárosa is vegyes lakosságú volt. A Schwäbische Türkei kifejezést a 19. sz. első felében kezdték a mo.-i német nyelvben használni. Eleinte csak Alsóbaranyában lakó, a Mohácsi-, Baranyavári-járások németségét jelölték vele. A II. világháborút követően nemzetközi egyezmények alapján jelentős létszámú németet telepítettek ki a Schwäbische Türkei településeiből.