Sebestyén Ádám (Andrásfalva, Bukovina, 1921–)

néprajzi gyűjtő. Eredeti foglalkozása földműves, kántor majd tisztviselő. Önszorgalomból szerzett tudására támaszkodva kezdte tanulmányozni a bukovinai székelyek történetét és népi kulturáját. 1965-től kapcsolódott be az önkéntes néprajzi gyűjtő-mozgalomba, melyben több pályamunkájával jelentős sikereket ért el. – F. m. A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig (Szekszárd, 1972); Népdalcsokor, Andrásfalvi népdalok (Szekszárd, 1976); Gazdálkodás a bukovinai Andrásfalván (Szekszárd, 1979); Bukovinai székely népmesék I. (Szekszárd, 1979).