Sebők Tamás, Sebeok, A. Thomas (Bp., 1920–)

szociálantropológus, egy.-i tanár az indianai (USA) antropológiai, folklór és nyelvészeti kutató központban (1943–). Tanulmányait a chicagói (1941) és a princetoni egy.-en végezte (1945). Számos amerikai tudományos kutatóintézet munkatársa. Több száz cikke, tanulmánya jelent meg 1942-től folyamatosan. Tudományos (nyelvészeti és néprajzi) társaságok tagja. Tanulmány-gyűjtemények és folyóiratok szerkesztője. Jelentős kiadói tevékenysége is, pl. a finnugor népek becses nyelvtörténeti anyagainak fakszimile megjelentetése és hozzáférhetővé tétele. – F. m. The Cheremis Folksong: A Soviet Viewpoint (The Slavonic and East European Review, 1949); A New Collection of Hungarian Folktales (Hoosier Folklore, 1949); Studies on Cheremis: The Supernatural (Ingeman, Fr. J.-al, New York, 1956); The Computer as a Tool in Folklore Research (The Use of Computers in Anthropology, den Haag, 1965).