Selmeczi Kovács Attila (Székesfehérvár, 1942–)

tudományos kutató, a történettudományok (néprajz) kandidátusa (1978). Egy.-i tanulmányait a KLTE néprajz–magyar szakán Debrecenben végezte. Ugyanitt tett 1969-ben bölcsészdoktori vizsgát. Muzeológus a Magyar Mezőgazdasági Múz.-ban (1967–1976), a KLTE Néprajzi Intézetének tudományos munkatársa (1976–), az MTA Néprajzi Kutatócsoport főmunkatársa (1979–). Kutatási területe a gazdasági néprajz (földművelés, eszköztörténet, gazdasági építkezés), mesterségek, tudománytörténet. Cikkeit és tanulmányait a mo.-i szakfolyóiratok és tudományos évkönyvek közlik. – F. m. Reguly Antal palóc jegyzetei (Eger, 1975); Csűrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon (Debrecen, 1976); Györffy István (Bp., 1981).