Semayer Vilibald (Bánfalva, 1868–Bp., 1928)

antropológus, néprajzkutató. Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte. 1895-től 1920-ban történt nyugdíjazásáig az MNM Néprajzi Osztályán dolgozott, 1902-től mint ig. Néprajzi, embertani és muzeológiai tanulmányai egyaránt foglalkoznak magyar és nemzetiségi anyaggal. Mind az anyagi, mind a szellemi kultúra számos területe iránt érdeklődött, közreműködésével számos vidéki városban kisebb néprajzi gyűjtemény alakult. – F. m. Képes kalauz az Erdélyi Kárpát Egyesület múzeumába (Kolozsvár, 1902); Útmutató a nagybányai városi múzeum gyűjteményeihez (Bp., 1904); Az ember faji sajátságai (Bp., 1905). – Irod. Schram Ferenc: S. V. (Soproni Szle, 1956).