siftelés

a hajóteher egy részének a partra szállítása, ha a → fahajó zátonyon bészirten (rigacszátony), mangurán (a víz alatt ide-oda vándorló homokhát) felfeneklett. A teher kihordását a kormányos ellenőrizte. Gondosan mérte a → mérőkaszával, hogy honnan szedjenek ki a rakományból. A kiürítést mindaddig végezték, amíg „a hajó fel nem szállott a zátonyról”. A kihordott terhet aztán alkalmas helyen visszahordták a hajóra. (→ még: hajóvontatás)