sima guba

szabása a → rakott guba és a → bárányfürtös guba szabásával azonos, de technikailag azoktól különbözik, mert a sima guba anyagába szőnyegszövésre emlékeztető technikával idősebb juh sima fürtjeit szőtték. – Irod. Luby Margit: A guba készítésmódja és a gubásmesterség (Népr. Ért., 1927); N. Bartha Károly: A debreceni gubacsapó céh (Debrecen, 1939); Marková, E.: Vyroba gub na Slovensku (Slovenský Národopis, XII., 1964).