sírhantoló lapát

Kalotaszegen volt szokásos a sír behantolására készült sírhantoló lapát. Ennek fejét mértanias, → ékrovásos díszítés borította. Több példányát ismerjük a múlt század végéről. – Irod. Fél Edit–Hofer Tamás–K. Csilléry Klára: A magyar népművészet (Bp., 1969).