sírverem

téglalap alakú mély gödör, amelyben különféle terményeket tárolnak. Beázás ellen szelemenes tartószerkezetű nyeregtetővel védik, nádat, kukorica-, napraforgószárat, gallyat használnak befedésére, amit szalmával, földdel burkolnak. Gyakran kívülről gondosan letapasztják, esetleg be is meszelik. Legegyszerűbb változatainál a szelement elöl az ajtó tokja tartja, hátul a földre támaszkodik. Gondosabban kivitelezett változatait ágasfás vagy ollóágasos tartószerkezettel készítik. Előfordul, hogy boglyát, kazlat raknak reá. Belsejét a tárolandó anyagokra tekintettel kitapasztják, sőt meszelhetik is. Régebben a gabonaraktározásban is jelentős szerepe volt. Újabban burgonya, répa, zöldségfélék tárolásában mutatkozott jelentősége. Olyan vidékeken, ahol a bortermelés az önellátás szintjét nem lépte túl, verempincék is készülhettek ilyen szerkezettel.