soknevű legény, a

reális mese, → trufa. Cselekménye: Egy katona fogad a másikkal, hogy feleségül veszi (magáévá teszi) a király leányát. Bemegy a palotába. Az első őrnél Pálinkának, a másodiknál Fehércipónak, a harmadiknál Tegnapelőttnek, a szakácsnénál Macskának mondja magát. A királynál Jobbanb…d, a királynénál P…szőr, a királykisasszonynál Görcs nevet mond. Utóbbi éppen az ágyban fekszik. A beszélgetés során a katona melléje kerül. A leány kiabálni kezd: „Anyám, anyám, Görcs a hasamon!” – „Majd elmúlik, nem öl meg!” – de azért bemegy a lányához. Ő is kiabálni kezd a királynak: „Jöjjön be, P…szőr a lányom hasán!” – „Ne kiabálj, nem szégyen az, már 18 éves!” – de azért ő is bemegy. Odaszól a katonának: „Ejnye, Jobbanb…d!” – „Köszönöm, elég volt!” – Összeszedi magát, és sietve kereket old. A király utánafut. Kérdi a szakácsnét: „Most futott ki a Macska.” Kérdi a 3. őrt: „Itt futott el Tegnapelőtt!” – Megy a 2. őrhöz: „Én csak Fehércipót láttam!” – Az 1. őr a földön fetreng. „Földhöz vágott a Pálinka!” – A király nagy mérgesen visszatér, maga elé hívatja a katonát, és hozzáadja teherbeesett lányát feleségül (AaTh 1545). A magyar népmeseanyagban mindössze 3 feljegyzett változata van, közöttük az egyik Benedek Elek a fentinél lényegesen „szalonképesebb” szövege, s ennek egy Szendrey Ákos által feljegyzett, bizonyos fokig „visszanépiesített” származéka. A típus a valóságban sokkal népszerűbb, feltehetően obszcén volta miatt nem került feljegyzésre, még kevésbé közlésre. Egész Európában ismert: finn-svéd, észt, svéd, norvég, ír, spanyol, flamand, magyar, cseh, szerb és orosz változatairól tudunk. Amerikai és francia változatai is vannak. A magyar változatok a spanyolhoz állnak legközelebb. – Irod. Boggs, R. S.: Index of Spanish Folktales (FFC, 90, Helsinki, 1930); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (II., Pécs, 1957); Hansen, T. L.: The Types of the Folktale in Cuba, Puerto Rico, The Dominican Republic, and Spanish South America (Berkeley and Los Angeles, 1957, Folklore Studies); Andrejev, N. P.: Az orosz mestípusok Aarne-rendszerű mutatója (MNKF, 1., Bp., 1960); de Meyer, M.: Le conte populaire flamand (FFC, 203., Helsinki, 1968).