somogyi szőttesek

Somogyban a viszonylag korán elterjedt pamutszőttesek mellett fennmaradt a len- és kendervászon paraszti szövése is. Előszeretettel szőttek, akárcsak Kalotaszegen (→ kalotaszegi szőttesek) elegyes, pamut- és kender- vagy pamut- és lenvásznakat is. A szőttesek mintáira nagy hatással voltak a takácsmesterek, akik Somogyban is működtek (→ takácsszőttesek, → dunántúli takácsszőttesek). Somogyra a kisméretű, hosszúkás abroszok a jellemzők, hasonló, de négyzetes kosárruhákba kötik a terhet, amit a fejen hordanak batyuban vagy kerek kosárban. Az ünneplő példányokat keskenyebb vagy szélesebb csíkokba rendezett piros mintázással díszítik. Hasonlóan a → baranyai szőttesekhez, itt is széles fehér hézagok váltják a piros sávokat, eltérően pl. a → sárközi szőttesektől, ahol alig van hézag az egymást követő szőttescsíkok között. A somogyi szőttesekre jellemzőek, a zalaiakhoz hasonlóan, az igen gazdagon díszített széles, hosszúkendők. Ezeknek szinte mindegyike arról tanúskodik, hogy a kendőt egészében tervezték meg s annak közepét hangsúlyozták egy széles csíkkal. A többi csík ettől a középsőtől két oldalra szimmetrikusan van elhelyezve olymódon, hogy a középső melletti kettő egyenlő szélességű a középpel, a többiek a kendő végei felé egyre keskenyebbek. A minták igen sokfélék, az egyszerű mértani elemektől a bonyolult virágábrázolásig. A kivitelezésnél arra törekednek, hogy a szőttes csík egyébként éles széleit hullámvonallal vagy szerényebb kísérő elemekkel lágyítsák. Ugyanezt a célt szolgálhatják a helyenként a sávok közé iktatott, egy irányba fordított madár- vagy nyúlsorok is. Ezekre a nagy kendőkre igen jellemző a kenderfonálból sodort, gondosan megmunkált hosszú rojtozás. – Kitűnik Somogy községei közül szövőkultúrájával Csököly. A fennmaradt emlékanyag nem áll arányban az egykorú intenzív szövőgyakorlattal, ugyanis helyi szokás szerint a lánnyal, fiatalon elhalt asszonnyal a legszebb szőtteseit is vele temették, nemegyszer a koporsó mellett a sírba tett külön ládában. Sok szőttes pusztult el a II. világháború harcai alatt, a község időszakos kiköltöztetésének idején is. A csökölyi szőtteseknek egyik sajátos díszítésmódja volt a sáfrányos sárgítás. A sáfrányos ruha a gyászolókat és az öregeket illette. Ismerünk ezenkívül a testi és ágyi ruhák közt igen gondosan font és szőtt, de fehérítetlen kendervásznakat is, melyek ugyancsak a gyász alkalmait szolgálták. Ezek mellett a hímes szőtteseket két csoportra oszthatjuk: az egyik a jelentősebb, a → ravatalok és a gyászöltözetek szőttesanyaga, a másik csoport a többi ünnepé, és elsősorban abroszok és kendők tartoznak bele. A csökölyi hidegágyat három párnával vetik meg, közülük a legalsó a legnagyobb, a legfelső pedig a legkisebb. Fiataléra két végén széles piros sávot szőnek, a középkorúét kékkel és sárgával mintázzák, az öregé sáfrányos, az újabb példányokon sárga fonallal. Hasonló színű és mintájú dísze van a különböző lepedőknek, szemfedélnek s a ravatalt díszítő kendőnek. Ezeknek a halottas szőtteseknek a mintája – eddigi ismereteink alapján – eltér a többi szőttes mintázatától. Biztosan csak a ravatalra készültek a pelikános mintázatú párnák (sáfránnyal sárgított vászon fehér pamuttal) és lepedővégek (fehér pamutvászon piros pamuttal). De a geometrikus vagy „rózsás” mintával csak egyszerű csíkozással készült halottas szőttesek, pl. a temetésre való abroszok mintái is eltérnek az egyéb ünnepekre készült darabokéitól. – Irod. Malonyay Dezső: A magyar nép művészete (IV., Bp., 1912); Fél Edit: A Néprajzi Múzeum 1961. évi tárgygyűjtése (Népr. Ért., 1962); Fél Edit–Hofer Tamás–K. Csilléry Klára: A magyar népművészet (Bp., 1969).

Szőttes törülköző részlete (Nemespátró, Somogy m., 1890)

Szőttes törülköző részlete (Nemespátró, Somogy m., 1890)

Szőttes abrosz részlete (Csököly, Somogy m., 19. sz. vége)

Szőttes abrosz részlete (Csököly, Somogy m., 19. sz. vége)

Csillagos mintájú abrosz részlete (Törökkoppány, Somogy m., századforduló)

Csillagos mintájú abrosz részlete (Törökkoppány, Somogy m., századforduló)

Lakodalmi borosüveg-fogókendő részlete (Nemespátró, Somogy m., 20. sz. első fele)

Lakodalmi borosüveg-fogókendő részlete (Nemespátró, Somogy m., 20. sz. első fele)