soros udvar

olyan telekbeépítési rend, amelynél a lakóház és a különféle melléképületek egyvégtében állnak a hosszanti telekhatáron és magasságuk legtöbbször hátrafelé haladva egyre kisebbedik. Az épületek között lehetnek hézagok, de leginkább érintkeznek egymással. A soros udvar különösen keskeny szalagtelkeken gyakori. Ellentéte a → csoportos udvar. A Kárpát-medencében mindkét udvartípus megtalálható. Területi elhatárolásuk alig lehetséges. A soros udvar inkább zárt településeken gyakori, szórványtelepüléseken ritka. (→ még: udvar) – Irod. Miskolczy László–Vargha László: A Nagykunság vidék népének építészete (Bp., 1943).

Soros udvarok. Balról újabb típusú (20. sz. eleje); jobbról régebbi beosztású (19. sz.) telek és lakóház (Oltszakadát, v. Szeben m.)

Soros udvarok. Balról újabb típusú (20. sz. eleje); jobbról régebbi beosztású (19. sz.) telek és lakóház (Oltszakadát, v. Szeben m.)