sottis

a 19. sz. elejétől népszerű polgári társastánc, amelynek a magyar tánchagyományban élő változatait a Szigetközből és Csallóközből ismerjük. A 2/4-es zenére járt tánc alapmotívuma a váltó lépés (→ polka), amit forogva, láblengetéssel kiegészítve táncolnak, s a nő kiforgatása, oldaltvetése pedig a → csalogatás jellemző formulái. A sottis gyökerei kimutathatók a korábbi német tánchagyományban, közvetlen előzményének pedig a 18. sz.-ban divatos → kontratáncot, az écossaise-t tekinti a tánctörténeti kutatás, melytől nevét is kapta (fr. écossais ’skót’). – Irod. Wolfram, R.: Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Salzburg, 1951); Goldschmidt, A.: Handbuch des deutschen Volkstanzes (Berlin, 1967); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).