sörbíró, serlátó

a mezővárosok és falvak alacsonyabb rangú tanácsi tisztségviselője volt a 16–18. sz.-ban, aki a különböző sör-italok (árpasör, méhsör) kifőzésével és árusításával kapcsolatos rendszabályokat érvényesítette és az adminisztrációt végezte. A sörbíró Ny-Mo.-on és a Felvidéken volt jelentős tisztség, ahol sörfőzési joguk volt a polgároknak is. A sörbíró tevékenységéhez tartozott a készítési eljárások, a mennyiség és minőség ellenőrzése, továbbá a sör kereskedelmének a helység érdekeit szem előtt tartó szabályozása. Ahol nem volt sörbíró, e feladatok a borbíró vagy vásárbíró hatáskörébe tartoztak. – Irod. Bevilaqua-Borsody Béla: A magyar serfőzés története (Bp., 1931).