státus

1. A társadalmi státus meghatározza az egyén pozícióját más pozíciókkal való viszonylatában a társadalmi rendszeren belül. Az egyén társadalmi helyzetének a következménye. Minthogy a státus elsősorban állapot, a társadalmi elvárások nem határozzák meg elsődlegesen (→ norma), de az ezektől való eltérések státuscsökkenéssel járhatnak. Gyakran használatos két szűkebb értelmezése: a) mint az egyén helye bármely társadalmi hierarchián belül (hierarchiális státus); – b) az egyén pozíciója a presztízs-skálán (presztízs-státus). – 2. Zárt közösségben (falu) elsősorban az egyén társadalmi háttere (családi származás) határozza meg – tehát, hogy ki ő –, míg városi közösségben a foglalkozásnak van nagyobb szerepe – tehát hogy mi ő –, meghatározásban. Falusi közösségekben a státus azt határozza meg, hogy hogyan viselkednek egymással a kapcsolatba kerülő emberek, városon pedig, hogy kivel kerülnek kapcsolatba. Falusi közösségekben továbbá az egyén státusa minden szituációban ugyanaz, városon viszont szituációnként változhat. – Irod. Frankenberg, R.: Communities in Britain (Hammondsworth, 1965).