Strausz Adolf (Cece, 1853–Bp., 1944)

közgazdász, néprajzkutató. A magyar balkanisztikai kutatások jelentős alakja. A Keleti Akadémia, majd a Közgazdasági Egy. tanára volt. Kormánykiküldetésben beutazta a Balkánt és Kisázsiát. Pályája elején közzétette saját gyűjtésű néprajzi munkáit. Elsősorban a népköltészet, valamint a néphit és a népszokás iránt érdeklődött. Néprajzi tanulmányainak nagyobb része az Ethnographiában jelent meg. – F. m. Bosnyákföld és népe (I–II., Bp., 1881–82); Bolgár népköltési gyűjtemény (I–II., Bp., 1892); Bolgár néphit (Bp., 1897). – Irod. Scheiber Sándor: S. A. 1853–1944 (Ethn., 1945).

Strausz Adolf

Strausz Adolf