strukturális modell

a struktúrákat kifejező → modell. Aszerint, hogy milyen anyagra és milyen célból alkalmazzák, különböző fajtái ismeretesek. Általában a szerkezet és a használat vonatkozásait tárják fel a strukturális funkciómodellek. Egymással is szoros kapcsolatban állnak a kibernetikai, információelméleti, kommunikációelméleti modellek. Külön csoportot alkotnak a matematikai és statisztikai modellek. Tartalmilag dinamikus modellek, amelyek változások érzékeltetésére is alkalmasak. Leginkább a társadalom struktúráját jelzik, olyan részekkel, amelyek változásokra utalnak (pl. alternációk, műveletek, oppozíciók stb.). Ilyen szempontból a modellek működtetése, értékeinek kiszámítása gépiesíthető (számítógépes néprajztudomány). Néha ide sorolják az archiválás vagy más módon történő adattárolás gépi utasításainak szerkezeti modelljeit is. (→ még: struktúra) – Irod. Lévi-Strauss, Cl.: Les structures élémentaires de la parenté (Paris, 1949); Saumjan, Sz. K.: Problemi sztrukturnoj lingvisztyiki (Moszkva, 1962); Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése (Bp., 1972).