Studia Musicologica

az MTA zenetudományi folyóirata. Német, angol, francia, olasz és orosz nyelven tanulmányokat közöl a zenetudomány köréből. A magyar népzene-kutatás egyik legfontosabb publikációs fóruma. Szerkesztői: Kodály Zoltán (1961–1967), Szabolcsi Bence (1967–1973), Ujfalussy József (1974–).