survival

kulturális csökevény; olyan → kultúrelem, amely eredeti kialakulásának és teljes funkcionálásának korából régebbi jelentőségét elveszítve, a megszokás erejénél fogva későbbi időszakokban is fennmarad. A koncepciót ebben az értelemben E. B. Tylor alkotta meg és más evolucionistákkal együtt a survivalnek minősített jelenségeket a kulturális evolúció láncszemeinek rekonstruálására használta. Az újabb felfogás vitatja a funkciónélküliség kritériumát és azon a véleményen van, hogy a survival puszta létével is funkcionál, ha nincs is hatással a jelenre, továbbmenően pedig a fogalmat kiterjeszti azokra a jelenségekre is, amelyek egy korábbi kulturális szituációban keletkeztek ugyan, de később funkciójuk megváltozásával élnek tovább. – Irod. Tylor, E. B.: Primitive Culture (London, 1873).