sütemények

az ünnepi süteményekhez (kalács, zsírban sült tészták stb.) fűződő hiedelmek (→ hiedelem) és → mágikus eljárások meglehetősen elterjedtek voltak, de általában másodlagosak. A kalácshoz sok esetben kapcsolódnak eredetileg a → kenyérhez tartozó hiedelmek. Ilyen a bőség (→ bőségvarázslás) és termékenységvarázsló (→ termékenységvarázslás) → lakodalmi kalács (pl. az új párt fogadják vele, hogy áldás kísérje életüket vagy a halottaknak, szegényeknek osztogatott kalács: → halott etetése). Máskor az ünnep jellege minden vele kapcsolatos tárgyra kiterjedt, így pl. a karácsonyi kalácsból adnak az állatoknak is, hogy egészségüket, szaporaságukat biztosítsák, de ugyanerre a célra más karácsonyi tárgyakat is felhasználtak; vagy pl. a „termékenységvarázsló” farsangi fánk funkcióját a farsangi sonkacsont ugyanúgy betölti stb. A magyar nyelvterületen lényegében ismeretlenek az Európa-szerte régtől fogva elterjedt figurális kalácsok (Gebildbrote); általános gyakorlat viszont a tészták sokféle formaváltozatban való elkészítése. A formák értelmezése sokféle magyarázatra, ellentétes nézetre adott okot, de úgy látszik, hogy hiedelmek csak kevés esetben hoztak létre speciális kalácsformákat; a tésztaalakzatok a technikából, a nyersanyag könnyű alakíthatóságából, a díszítő hajlamból erednek; különösen egyszerűbb formák esetében. Tehát pl. a fonott kalács nem a halotti áldozatként sírra helyezett hajfonat utánzata, az állat alakú kalács nem feltétlenül az állatáldozat „szelídebb” formája stb. Természetesen a változatos kalácsformákhoz másodlagosan sokféle hiedelemjellegű magyarázat is fűződhet és rögződhet erre alkalmas szituációban; pl. egy olyan ünnepen, amikor bizonyos fajta mágikus eljárások végzése egyébként is szokásos volt. (Pl. a lakodalmi perechez fűződhetett másodlagosan ilyen magyarázat: az új pár boldogsága olyan végtelen legyen, mint a kerek perec.) A mágikus elképzelések létrehozta formákra Európa múltjában találunk példákat, de a mai Európa ünnepi kalácsformái már inkább csak az alkalom jellegét szimbolizálják: pl. a szláv karácsonyi állatfigurák a karácsonynak agrárrítusokkal való kapcsolatát. Nálunk még e szimbolikus sütemények is igen ritkák: ilyen pl. a Ny-Dunántúlon keresztelőre vagy lakodalomra sütött pólyásbaba alakú → fumu vagy az újabb keletű lakodalmi galamb alakú torta. (→ még: figurális sütemény)