svábok

Württenberg egyik vidékén lakó németek, ill. onnan származó mo.-i német telepesek neve. A történeti Mo. legnagyobb sváb nyelvszigetét a Nagykároly és Szatmárnémeti vidékén elterülő 31 német falu alkotta. Lakóik legnagyobb részét Károlyi Sándor telepítette le 1712-ben. Később szórványosan az 1800-as évek elejéig Sárospatak környékén (Hercegkút, Károlyfalva); Baranyában (Nagyárpád, Gyód, Köblény, Hegyhátmaróc); Tolnában (Tevel, Kovácsi, Kisdorog, Zomba és Aparhant), Pest megyében (Hajós, Taksony) telepedtek le. A közvélemény azonban sváboknak nevezi a történeti Mo. területén lakó → németeket, a szepesi szászok, a bányavárosi németek és az erdélyi szászok kivételével, jóllehet a 18. sz.-i német telepesek közt a felsoroltak kivételével legfeljebb szórványosan akadtak svábföldi telepesek. – Irod. Vonház István. A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931); Weidlein János: A tolnamegyei német telepítések (Pécs, 1937); A tolnamegyei német telepítések (Pécs, 1937); Hutterer Miklós: A magyarországi német népcsoport (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1973).