Szabó Lajos (Losonc, 1908–)

ref. lelkész, néprajzi gyűjtő. 1940-ben Debrecenben szerzett egyháztörténet tárgykörből egy.-i magántanári képesítést. Egyháztörténettel, 17. sz.-i prédikátorok néprajzi hagyatékával, hiedelmekkel, népköltészeti gyűjtéssel foglalkozik. Tanulmányai hazai tudományos folyóiratokban és évkönyvekben jelennek meg. – F. m. „Se országod, se hazád.” Utazás regátbeli magyarok között (Bp., 1937); Czelder Márton működése a Moldva–Oláhországi első magyar református missióban (Debrecen, 1940); Kassa kálvinista krónikája 1644–1944 (Kassa, 1944); Taktaszadai mondák (UMNGy, 18. Bp., 1975).