Szabó Mátyás (Gyula, 1932–)

néprajzos muzeológus, a stockholmi Stiftelsen Nordiska Muset kutatási osztályának vezetője (1966–), egyetemi docens. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1955), majd a svédo.-i Lundban filozófiai doktorátust szerzett (1970). Bp.-en (1954–), Szegeden (1955–56) dolgozott, 1957-től Svédo.-ban él. Szűkebb szakterülete az északi és összehasonlító etnológia, azonkívül tárgyi néprajzzal és szociális kultúrával foglalkozik. Cikkei, tanulmányai jelennek meg magyar, svéd, német szakfolyóiratokban. – F. m.: Herdar och Husdjur. En etnologisk studie över Skandinaviens och Mellaneuropas beteskultur och vallningsorganisation (Lund, 1970).