szakácsné

Nagygazda vagy uraság fogadta a férjétől külön élő asszonyt vagy megesett lányt szakácsnénak. Munkája bevásárlás, önálló főzés, az étkezés összeállítása, terítés, mosogatás s a kamra rendbentartása volt. Segítsége a szolgáló vagy a szobalány. A századfordulón Hódmezővásárhelyen havi bére 12 forint és teljes ellátás volt. Szakácsnét fogadtak a → summások is maguknak arra az időre, míg az uradalomban dolgoztak. Ez rendszerint falubeli idősebb özvegyasszony volt. Szakácsnénak nevezték némely vidéken a lakodalmi főzőasszonyokat is. – Irod. Kiss Lajos: A szegény asszony élete (Bp., 1941).