szaldom

a → hajóvontatás során a vontatólovak vagy vontató emberek átköltöztetése (→ átköltözés) egyik partról a másikra. Erre akkor volt szükség, ha a kérdéses partszakaszon valami akadályozta a vontató lovak vagy emberek járását. Ilyen esetben a lovakat a → lovas dereglyén, a vonatató embereket pedig egy nagyobb csónakon költöztették át a járható partra. A művelet lebonyolítása a hajósok feladata volt.