Szamoshát

Szinyérváralja és Mátészalka között a Szamos felső folyása mentén mindkét parton fekvő falvakat körülfogó táj neve. Lakossága túlnyomórészt magyar. Keleti felén románok is laknak. Természetes központja, régi vásáros helye Szatmárnémeti. Jellegzetes paraszti kultúráját méltatlanul kevéssé ismeri a néprajzi kutatás. – Irod. Csüry Bálint: Szamosháti szótár (I–II., Bp., 1935–36); Szatmári népballadák (Munkatársaival gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bura László, Bukarest, 1978).