Szamosköz

a Tisza és a Szamos közötti síkság neve. Részei a szatmári → Tiszahát, a → Túrhát, a → Szamoshát és a közéjük eső szatmári → Erdőhát. A honfoglaló magyarok a ritka szláv népességű Szamosközt a 10. sz.-ban benépesítették. A Szamosköz a szórványos 17–18. sz.-i román beköltözéseket nem tekintve a középkortól folytonosan magyarlakta terület maradt. A Szamosköz mint tájnév a múlt század második feléig járásnévként élt, ma feledésbe merülőben van. – Irod. Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye (Bp., 1940); Luby Margit: Fogyó legelőkön (Bp., 1942).