Szapári Péter

irodalmi eredetű romantikus mondaciklus hőse. Az Érden székelő bég kegyetlenül bánik Szapári Péterrel, de amikor a bég kerül az ő fogságába, nagylelkűen megbocsát neki, szabadon engedi. A történet első novellaszerű változata 1816-ban jelent meg egy bécsi folyóiratban, Mednyánszky Alajos tollából. Ezután szépirodalmi formában többen feldolgozták. A néphagyományban a török igába fogja Szapári Pétert. Szapári Péter élő alak volt ugyan, de a róla szóló történetnek semmilyen valóságos alapja sincs. – Irod. Köhler Aladár: Sz. P. mondája (Ethn., 1930).